NTS

 
Pretraži obavijesti brodarima
[Show][Show]
[Show]

Obavijesti brodarima

Opis[Rasporedivo]Plovni put[Rasporedivo]Datum objave[Rasporedivo]Početni datum[Uzlazno]Krajnji datum[Rasporedivo]
FTM 2020/63/0, Radovi, Radovi Drava (8.3 - 8.7) (10.7 - 12.4) 28.07.2020 01.08.2020 30.09.2025
FTM 2021/6/0, Upozorenje, Radovi Sava (374.0 - 382.0) 02.03.2021 02.03.2021  
FTM 2023/61/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 25.08.2023 25.08.2023  
FTM 2023/15/0, Radovi, Radovi Dunav (1331.0 - 1333.0) 29.08.2023 29.08.2023 31.12.2025
FTM 2023/62/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 31.08.2023 31.08.2023  
FTM 2023/66/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 18.09.2023 18.09.2023  
FTM 2024/7/0, Radovi, Iskopavanje Sava (351.5 - 359.3) 05.03.2024 05.03.2024 16.12.2024
FTM 2024/8/0, Radovi, Iskopavanje Sava (351.5 - 359.3) 05.03.2024 05.03.2024 16.12.2024
FTM 2024/21/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 08.04.2024 08.04.2024 01.08.2024
FTM 2024/24/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 26.04.2024 26.04.2024  
FTM 2024/25/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 29.04.2024 29.04.2024  
FTM 2024/26/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 03.05.2024 03.05.2024  
FTM 2024/27/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 06.05.2024 06.05.2024  
FTM 2024/28/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 10.05.2024 10.05.2024  
FTM 2024/30/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 16.05.2024 16.05.2024  
FTM 2024/31/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 20.05.2024 20.05.2024  
FTM 2024/4/0, Radovi, Radovi Dunav (1352.0 - 1355.0) 21.05.2024 21.05.2024 31.12.2024
FTM 2024/13/0, Ronilac pod vodom, Vježbe Sava (372.0 - 374.0) (368.0 - 370.0) 15.07.2024 15.07.2024 22.07.2024
FTM 2024/29/0, Promjene na plovnom putu, Mjerenja dubine Sava (592.0 - 515.0) 17.07.2024 17.07.2024 24.07.2024