NTS

 
Pretraži obavijesti brodarima
[Show][Show]
[Show]

FTM 2022/14/0 Print

Ris poruka

Država gdje poruka vrijediHrvatskaPodručje unutar državeSava
PošiljateljNTS HRIzvor informacijaLučka kapetanija Slavonski Brod
Datum izdavanja28.06.2022Vrijeme izdavanja14:30
Originalni jezikHrvatski

Priopćenju brodarstvu 2022/14/0

Od (ggggmmdd)2022.06.28DATE_END2022.07.06
PredmetRaspoloživa dubinaRazlog priopćenjaMjerenja dubine
SadržajPRIOPĆENJE BRODARSTVU Broj 12/2022 Priopćava se zapovjednicima plovila i sastava, voditeljima čamaca, brodarskim tvrtkama te ostalim sudionicima u plovidbi da su dana 27.06./28.06.2022. godine djelatnici MMPI-a za obilježavanje i održavanje plovnih putova izvršili pregled plovnog puta rijeke Save, od rkm 343+000 do rkm 475+000- STANJE PLOVIDBENIH OZNAKA može se pogledati na sljedećoj web adresi: https://mmpi.gov.hr/more-86/unutarnja-plovidba-rijecni-promet/priopcenja-za-brodarce/10403
Odjeljak ciljne grupe
Sve vrste plovila (Svi smjerovi)
Informacije o komunikacijskom kanalu
VHF: 16 (Informacijski)
Telefon: 035 44 66 55 (Informacijski)

Sava (km 343.0 - 475.0)

Odjeljak za ograničenjaVrsta ograničenjaBrojčana vrijednost (ograničenja)UNITJedinicaOznaka ograničenjaPozicija (ograničenja)
Raspoloživa dubinaSvi smjerovi