NTS

 
Pretraži obavijesti brodarima
[Show][Show]
[Show]

Obavijesti brodarima

Opis[Rasporedivo]Plovni put[Rasporedivo]Datum objave[Rasporedivo]Početni datum[Rasporedivo]Krajnji datum[Rasporedivo]
FTM 2023/19/0, Događaj, Događaj Dunav (1333.3 - 1299.0) 29.09.2023 30.09.2023 01.10.2023
FTM 2023/17/0, Raspoloživa dubina, Promjene u plovnom putu Dunav (1295.5 - 1333.0) 29.09.2023 27.09.2023 04.10.2023
FTM 2023/18/0, Raspoloživa dubina, Promjene u plovnom putu Dunav (1433.0 - 1333.0) 29.09.2023 26.09.2023 03.10.2023
FTM 2023/41/0, Promjene na plovnom putu, Mjerenja dubine Sava (351.5 - 359.3) 26.09.2023 26.09.2023 03.10.2023
FTM 2023/30/0, Promjene na plovnom putu, Promjene u plovnom putu Sava (366.3 - 366.8) 20.09.2023 20.09.2023 15.06.2024
FTM 2023/66/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 18.09.2023 18.09.2023  
FTM 2023/62/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 31.08.2023 31.08.2023  
FTM 2023/15/0, Radovi, Radovi Dunav (1331.0 - 1333.0) 29.08.2023 29.08.2023 31.12.2025
FTM 2023/61/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 125.0) 25.08.2023 25.08.2023  
FTM 2023/16/0, Zabranjeno pravljenje valova, Ostalo Sava (366.0 - 371.5) 11.08.2023 11.08.2023 30.11.2023
FTM 2023/2/0, Radovi, Radovi Dunav (1425.4 - 1425.3) 16.02.2023 16.02.2023 31.12.2023
FTM 2021/48/0, Radovi, Iskopavanje Dunav (1313.0 - 1315.0) 23.11.2021 23.11.2021 26.01.2024
FTM 2021/6/0, Upozorenje, Radovi Sava (374.0 - 382.0) 02.03.2021 02.03.2021  
FTM 2020/95/0, Radovi, Radovi Drava (12.4 - 13.7) 13.11.2020 13.11.2020 13.10.2023
FTM 2020/63/0, Radovi, Radovi Drava (8.3 - 8.7) (10.7 - 12.4) 28.07.2020 01.08.2020 30.09.2025
FTM 2019/19/1, Radovi, Radovi Drava (17.8 - 18.8) 04.03.2019 05.03.2019 22.02.2024