NTS

 
Pretraži obavijesti brodarima
[Show][Show]
[Show]

Obavijesti brodarima

Opis[Rasporedivo]Plovni put[Rasporedivo]Datum objave[Rasporedivo]Početni datum[Rasporedivo]Krajnji datum[Rasporedivo]
FTM 2018/121/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (22.0 - 40.0) 18.12.2018 18.12.2018  
FTM 2018/119/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 22.0) 14.12.2018 14.12.2018  
FTM 2018/117/0, Radovi, Radovi Drava (11.3 - 13.8) 10.12.2018 11.12.2018 31.12.2018
FTM 2018/43/0, Radovi, Radovi Dunav (1333.0 - 1332.0) 03.12.2018 03.12.2018 01.01.2019
FTM 2018/115/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 22.0) 03.12.2018 03.12.2018  
FTM 2018/114/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 22.0) 29.11.2018 29.11.2018  
FTM 2018/113/0, Radovi, Radovi Drava (0.0 - 0.4) 27.11.2018 28.11.2018 31.12.2018
FTM 2018/112/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 22.0) 26.11.2018 26.11.2018  
FTM 2018/111/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 22.0) 23.11.2018 23.11.2018  
FTM 2018/109/0, Poseban transport, Specijalan transport Drava (0.0 - 125.0) 22.11.2018 22.11.2018 29.12.2018
FTM 2018/40/0, Promjene na plovnom putu, Promjene u plovnom putu Dunav (1295.5 - 1333.0) 21.11.2018 20.11.2018  
FTM 2018/108/0, Radovi, Radovi Drava (45.0 - 125.0) 19.11.2018 20.11.2018 31.12.2018
FTM 2018/107/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 22.0) 19.11.2018 19.11.2018  
FTM 2018/106/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (22.0 - 125.0) 16.11.2018 16.11.2018  
FTM 2018/38/0, Promjene na plovnom putu, Promjene u plovnom putu Dunav (1295.5 - 1333.0) 14.11.2018 14.11.2018  
FTM 2018/37/0, Radovi, Radovi Dunav (1331.3 - 1332.0) 14.11.2018 14.11.2018 09.01.2019
FTM 2018/105/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 22.0) 12.11.2018 12.11.2018  
FTM 2018/103/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 22.0) 07.11.2018 07.11.2018  
FTM 2018/102/0, Najava, Ostalo Drava (0.0 - 125.0) 05.11.2018 05.11.2018 31.03.2019
FTM 2018/101/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 22.0) 31.10.2018 31.10.2018  
FTM 2018/100/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 22.0) 29.10.2018 29.10.2018  
FTM 2018/99/0, Radovi, Iskopavanje Drava (30.0 - 40.0) (8.0 - 12.0) 29.10.2018 29.10.2018 31.12.2018
FTM 2018/34/0, Promjene na plovnom putu, Promjene u plovnom putu Dunav (1295.5 - 1333.0) 25.10.2018 24.10.2018  
FTM 2018/98/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 22.0) 22.10.2018 22.10.2018  
FTM 2018/96/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 22.0) 19.10.2018 19.10.2018