NTS

 
Pretraži obavijesti brodarima
[Show][Show]
[Show]

Obavijesti brodarima

Opis[Rasporedivo]Plovni put[Rasporedivo]Datum objave[Rasporedivo]Početni datum[Rasporedivo]Krajnji datum[Rasporedivo]
FTM 2021/4/0, Raspoloživa dubina, Mjerenja dubine Drava (0.0 - 22.0) 15.01.2021 15.01.2021 16.01.2021
FTM 2020/102/0, Radovi, Radovi Drava (12.3 - 12.7) (14.0 - 14.5) 03.12.2020 03.12.2020 03.02.2021
FTM 2020/95/0, Radovi, Radovi Drava (12.4 - 13.7) 13.11.2020 13.11.2020 13.10.2023
FTM 2020/63/0, Radovi, Radovi Drava (8.3 - 8.7) (10.7 - 12.4) 28.07.2020 01.08.2020 30.09.2025
FTM 2019/19/1, Radovi, Radovi Drava (17.8 - 18.8) 04.03.2019 05.03.2019 22.02.2024