Nachrichten fȕr die Binnenschifffahrt suchen
[Show][Show]
[Show]

FTM 2023/6/0 Print

Ris poruka

Država gdje poruka vrijediHrvatskaPodručje unutar državeDunav
PošiljateljNTS HRIzvor informacijaLučka kapetanija Vukovar
Datum izdavanja12.05.2023Vrijeme izdavanja11:56
Originalni jezikHrvatski

Priopćenju brodarstvu 2023/6/0

Od (ggggmmdd)2023.05.12DATE_END2023.06.30
PredmetDogađajRazlog priopćenjaDogađaj
SadržajPRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 06/2023 Dana 12.05.2023. tvrtka Vodoprivredno-projektni biro d.d. započet će s izvođenjem hidrografskih mjerenja poprečnih profila rijeke Dunav od rkm 1295+500 do rkm 1433+100 čamcem oznake 441-SK. Mjerenja će se obavljati bez pristajanja i izlaska na lijevu obalu. Upozoravaju se zapovjednici plovila da nailaskom na izvođače radova smanje brzinu kretanja i povećaju pozornost kako ih ne bi ugrozili.
Odjeljak ciljne grupe
Informacije o komunikacijskom kanalu

Dunav (km 1295.5 - 1433.0)