NTS

 
Search Notices to skippers
[Show][Show]
[Show]

FTM 2023/26/0 Print

Ris poruka

Država gdje poruka vrijediHrvatskaPodručje unutar državeDunav
PošiljateljNTS HRIzvor informacijaLučka kapetanija Vukovar
Datum izdavanja09.11.2023Vrijeme izdavanja13:15
Originalni jezikHrvatski

Priopćenju brodarstvu 2023/26/0

Od (ggggmmdd)2023.11.09DATE_END2023.12.31
PredmetRadoviRazlog priopćenjaRadovi
SadržajPRIOPĆENJE BRODARSTVU 26/23 Dana 09.11.2023. Hidrogradnja doo započela je popravak obaloutvrde u Dalju (desna obala rijeke Dunav) od rkm 1352+000 do rkm 1355+000. Za radove će se koristiti plovila u vlasništvu Hidrogradnje. Radovi će se izvoditi izvan plovnog puta te neće utjecati na plovni put.Upozoravaju se zapovjednici plovila da nailaskom na izvođače radova smanje brzinu. https://mmpi.gov.hr/more-86/unutarnja-plovidba-rijecni-promet/priopcenja-za-brodarce/lucka-kapetanija-vukovar/14964
Odjeljak ciljne grupe
Sve vrste plovila (Svi smjerovi)
Informacije o komunikacijskom kanalu
VHF: 16 (Informacijski)

Dunav (km 1352.0 - 1355.0)