NTS

 
Search Notices to skippers
[Show][Show]
[Show]

FTM 2024/4/0 Print

Ris poruka

Država gdje poruka vrijediHrvatskaPodručje unutar državeDunav
PošiljateljNTS HRIzvor informacijaLučka kapetanija Vukovar
Datum izdavanja21.05.2024Vrijeme izdavanja08:34
Originalni jezikHrvatski

Priopćenju brodarstvu 2024/4/0

Od (ggggmmdd)2024.05.21DATE_END2024.12.31
PredmetRadoviRazlog priopćenjaRadovi
SadržajPRIOPĆENJE BRODARSTVU 04/24 Dana 21.05.2024. Hidrogradnja doo započet će popravak obaloutvrde u Dalju (desna obala rijeke Dunav) od rkm 1352+000 do rkm 1355+000. Za radove će se koristiti plovila u vlasništvu Hidrogradnje. Radovi će se izvoditi izvan plovnog puta te neće utjecati na plovni put. Upozoravaju se zapovjednici plovila da nailaskom na izvođače radova smanje brzinu. Više: https://mmpi.gov.hr/more-86/unutarnja-plovidba-rijecni-promet/priopcenja-za-brodarce/lucka-kapetanija-vukovar/14964
Odjeljak ciljne grupe
Sve vrste plovila (Svi smjerovi)
Informacije o komunikacijskom kanalu
VHF: 16 (Informacijski)

Dunav (km 1352.0 - 1355.0)